Oxyma innovation hjälper företag och privatpersoner att utveckla produktidéer till färdiga kommersiella produkter. Oxyma ville öka sin marginal och omsättning och såg då GoPlan-metoden som det perfekta verktyget.

Euro Accident är ett mycket framgångsrikt företag som tog
hjälp av GoPlan-metoden i syfte att förlänga den framgångsrika perioden. Resultatet visade på nödvändigheten av stort fokus
på produktivitet och kundvärde.

ISS hotell och dess hela ledningsgrupp tog hjälp av GoPlan-
metoden i syfte att klarlägga exakt vilka aktiviteter som fordrades
för att nå ett av högsta ledningen uppställt resultatmål.

Inköp Gävleborg är en kommunal inköpsorganisation som
centraliserar alla inköp till de tio kommuner som finns inom
Gävleborgs län. Deras mål var att skapa absolut högsta
nöjdkundindex för sina kunder, kommunerna.
Svenska kraftnät har hittills valt att använda GoPlan-metoden
vid två tillfällen. Dels för arbetet vid deras balanskontroll, dels
för att IT-avdelningen ville ta reda på vilka aktiviteter de ska
bedriva i syfte att ge absolut bästa stöd för den övriga verksamheten.

Vi valde GoPlan-metoden.

Infotool valde GoPlan-metoden för att säkerställa att deras
aktiviteter skapar det mest effektiva arbetssättet i
verksamheten samt högsta värdet för deras kunder.
Efter att arbetet hade utförts blev Infotool valt till Sveriges
bästa IT-företag 2014 (Radar) inom området för operativa,
taktiska och strategiska värden hos kunderna.

SEC stödjer: