”Efter en större förändring i verksamheten hade vi ett starkt behov
av att göra rätt aktiviteter och motivera personalen att nå våra
mål. Aktiviteter med en tydlig koppling mellan de effekter vi vill
uppnå och som ger ett större finansiellt resultat. Jag blev väldigt
inspirerad av SEC:s representant när denne presenterade GoPlan-
metoden för första gången.

GoPlan bekräftade vad jag sökte. Struktur, tydlighet och kontroll. På samma sätt som
när vi utvecklar produkter åt våra kunder. Att arbetet dessutom skulle motivera
människor att jobba samt gå att genomföra på bara 32 timmar var en överraskning!

För Oxyma är det viktigt att investeringen för kunden ger ett lönsamt resultat.
Skulle GoPlan kunna vara samma sak för Oxyma? I dag är jag väldigt glad över att vi
valde att arbeta med GoPlan-metoden. Medarbetarna agerar nu på ett sätt som jag
tidigare bara kunde drömma om. Entusiasmen i arbetet är på topp och vi har fått en
fullständig kartläggning över vilka aktiviteter och investeringar vi behöver göra för
att ta oss till vårt finansiella mål.

Vi är nu på god väg och jag kan varmt rekommendera andra att använda
GoPlan-metoden för att nå sitt mål.”

// Johan Norelius, CEO Oxyma Innovation AB

Upplevelsen av processen, metoden och SEC som ledare är mycket positivt för
Inköp Gävleborg. Positivt ur den bemärkelsen att det snabbt och fokuserat leder till
konkreta resultat. I vårt fall drygt 30 konkreta kostnadssatta och effektgivande
aktiviteter vi behöver jobba med.

Under det första året landade vi alla utom fyra av dessa aktiviteter, under det andra
året stängde vi ytterligare två. Totalt valde vi bara bort två av drygt
30 konkreta förbättringsaktiviteter.

För oss har detta var ett bra stöd för att utveckla vår verksamhet och jag kan varmt
rekommendera andra att använda såväl GoPlan-processen
som SEC att leda arbetet.”

// Johan Almesjö, förbundsdirektör Inköp Gävleborg

 

Vad säger några användare om
GoPlan metoden?

”Vi sökte efter ett nytt sätt att angripa vår verksamhetsplanering och
vi hittade ett arbetssätt och en processledare som passade oss mycket
bra. GoPlan-metoden är ett arbetssätt som helt och hållet, jag menar
helt och hållet baserar sig på vad vi ska uppnå, vårt övergripande mål.
I vårt fall satte vi målet nöjdare kunder. Vi har kopplade nyckeltal till
målet så vi kan se hur det utvecklas över tid.

SEC stödjer: