Välkommen till GoPlan-metodens officiella hemsida.
 
 
Till vilken nytta är det att göra arbetsuppgiften rätt, om man ändå gör fel arbetsuppgift?
Vi valde GoPlan-metoden.
SEC stödjer:

Vad säger några användare om
GoPlan-metoden?

 

De flesta metoder är till för att hjälpa er att göra rätt i ert arbete.
Exempelvis hjälper en projektstödsmetod till att hålla tidsplan, budget samt
ta fram önskat projektresultat.
Men hur effektiv projektstödsmetod ni än använder, hjälper den er inte att
besluta vilka projekt eller andra arbeten ni bör driva i syfte att nå ert övergripande mål, exempelvis ökad vinst.

Detta innebär att oavsett hur väl era medarbetare har utfört sina arbeten så garanterar det
ändå inte att dessa borde ha genomförts.
Dolda kostnader.

Varje arbete med tillhörande önskad effekt som inte med all säkerhet kommer att bidra till att ni
når ert mål, kan då komma att ses endast som en kostnad för er verksamhet.
En kostnad som dessutom är dold i er resultaträkning.

Medarbetare som inte ser sitt arbete bidra till målet kan även tappa motivationen och
tillhörande produktivitet inför framtida uppdrag.

Vad skulle det betyda för er verksamhet om ni visste exakt vilka aktiviteter som
bidrar till att ni når ert övergripande mål?

GoPlan-metoden är unik på så sätt att den inte hjälper till att tala om hur ni ska genomföra era aktiviteter, utan snarare vilka aktiviteter ni bör utföra i syfte att nå ert mål.

Den kopplar alltså ihop ert framtida mål med vad ni bör utföra i nuläget. GoPlan-metoden ersätter
inte era normala arbetsmetoder för exempelvis projektledning, utan är snarare ett viktigt
komplement till dem.